2016. december 05. hétfő
   
Betűméret

KeresésÉpítési engedélyezési eljárások

Mit építhetek engedély nélkül?

A tavasz közeledtével egyre többen gondolkodnak valamilyen építési munka elkezdésében, legyen az új építmény vagy csak a meglévő felújítása. A szabályozás folyamatos változása egyre nehezebben követhető, így sokan nem tudják (jogosan!) mit is kell tenniük.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás alapvetően három kategóriába sorolja be az építési tevékenységet:

  • engedélyhez kötött
  • bejelentés kötelezett
  • engedély és bejelentés nélkül végezhető

A mellékelt táblázatok a lehetséges építési tevékenységeket besorolását mutatják be ezen kategóriáknak megfelelően.Engedélyezés

Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedélyezési eljárás

Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás

I.

II.

III.

IV.

V.

1.

Építmény építése, bővítése, elmozdítása a II-V. oszlopokban foglalt kivételekkel. Akkreditált intézet által bevizsgált technológiával, szerkezeti elemekkel, rétegrenddel és kialakítással (ETA, ÉME) rendelkező könnyűszerkezetes épületek (kész- vagy gyorsház stb.) építése. a) Azon meglévő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megerősítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése, mely építése e rendelet szerint építési engedélyhez, egyszerűsített építési engedélyhez kötött lenne, ha a felsorolt építési tevékenység során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit is meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni. a) Azon meglévő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megerősítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése, mely építése e rendelet szerint bejelentéshez kötött lenne, ha a felsorolt építési tevékenység során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit is meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni. Meglévő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése, ha a felsorolt építési tevékenység során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, nem kell átalakítani, nem kell elbontani, nem kell megerősíteni.
b) Az e rendelet szerint építési engedélyezéshez vagy egyszerűsített építési engedélyhez kötött, használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező, építőipari kivitelezés alatt álló építmények tartószerkezeti rendszerének vagy tartószerkezeti elemeinek megváltoztatása, megerősítése (módosított építési engedélyezés). b) Az e rendelet szerint bejelentéshez kötött, használatbavételi bejelentéssel még nem rendelkező, építőipari kivitelezés alatt álló épületek tartószerkezeti rendszerének vagy tartószerkezeti elemeinek megváltoztatása.

Engedélyezés

Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedélyezési eljárás

Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás

I.

II.

III.

IV.

V.

2.

Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése 50 m2-t és 3,0 m építménymagasságot meghaladó méretben. Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése 50 m2 vagy annál kisebb és 3,0 m építménymagasságot nem meghaladó méretben. Temető területén urnasírhely, (kettős) sírhely, sírjel és urnafülke építése, elhelyezése.
3.
Műemléki vagy világörökség területen lévő telek közterület felőli telekhatárán kerítés építése.

Kerítés építése.
4.


Építményben építésügyi hatósági engedélyezéshez nem kötött építési munkával járó, vagy építési munkával nem járó, a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatása (egyesítés, leválasztás).

[Engedélyezés] [Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett)] [Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek]

[Építési engedélyezési eljárás] [Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás]

[I.] [II.] [III.] [IV.] [V.]
5. Műemlék építmény a) homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés-módosítási építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere; b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése; c) homlokzatán, tetőzetén hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül. Műemléki területen lévő telken meglévő nem védett építmény a) homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés-módosítási építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere; b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése; c) homlokzatán, tetőzetén, valamint műemléki területen hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül. Önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított meglévő építmény a) homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés-módosítási építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere; b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése; c) homlokzatán, tetőzetén hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül. Védetté nyilvánított területen lévő telken meglévő nem védett építmény a) homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés-módosítási építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere; b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése; c) homlokzatán, tetőzetén hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászáró áthidaló méretét nem változtató cseréje, a homlokzatfelület színezése, a felületképzés megváltoztatása.

Engedélyezés Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett) Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedélyezési eljárás Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás

I. II. III. IV. V.
6.

Polgári lőtér műtárgyainak építése.

7.

Elektronikus hírközlési építmény-
az 5. sorban meghatározottak kivételével - esetében
a) antenna elhelyezése, ha bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-t meghaladja;
b) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha - az antennával együtt mért - bármely irányú teljes mérete a 6,0 m-t meghaladja.
Műemléki területen
a) antenna elhelyezése, ha bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-nél kisebb;
b) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha - az antennával együtt mért - bármely irányú teljes mérete 6,0 m-nél kisebb.
Elektronikus hírközlési építmény létesítése - az 5. sor 1., II., III., IV. és V. oszlopában és a 7. sor IV. oszlopában meghatározottak kivételével - az alábbi feltételek együttes teljesülése esetében:
a) antenna létesítése, ha bármely irányú teljes mérete 4,0 m vagy annál kisebb, és
b) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha - az antennával együtt mért - bármely irányú mérete 6,0 m vagy annál kisebb, és
c) antenna, antennatartó szerkezet, csatlakozó műtárgy létesítése, ha építményen történő elhelyezése az építmény tartószerkezetének megerősítését nem igényli.


Engedélyezés

Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedélyezési eljárás

Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás

I.

II.

III.

IV.

V.

8.

A telek természetes terepszintjének végleges jellegű megváltoztatása A telek természetes terepszintjének 2,0 m vagy annál kisebb, végleges jellegű megváltoztatása. A telek természetes terepszintjének 1,0 m vagy annál kisebb, végleges jellegű megváltoztatása.
a) beépítésre nem szánt, védett természeti területen, Natura 2000 területen 1,0 m-t meghaladóan,b) egyéb területen 2,0 m-t meghaladóan.


Engedélyezés

Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedélyezési eljárás

Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás

I.

II.

III.

IV.

V.

9.

a) 6,0 m építménymagasságot meghaladó, új, önálló (szabadon álló) égéstermék-elvezető létesítése. a) 6,0 m építménymagasságot nem meghaladó, új, önálló (szabadon álló) égéstermék-elvezető létesítése.
b) Meglévő építményben égéstermék-elvezető létesítése, ha emiatt az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit is meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni. b) Meglévő építményben égéstermék-elvezető létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével.10.
Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval nem rendelkező építményszerkezetű tömegtartózkodás céljára alkalmas Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval nem rendelkező építményszerkezetűa) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó;a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó; b) mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;b) mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek);c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek);

d) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése.d) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése.


Engedélyezés

Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedélyezési eljárás

Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás

I.

II.

III.

IV.

V.

11.
Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, állandó jellegű, 180 napot meghaladóan fennálló, tömegtartózkodás céljára alkalmas Védett természetvédelmi területen és NATURA 2000 területen megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, állandó jellegű, 180 napot meghaladóan fennálló Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, állandó jellegű, 180 napot meghaladóan fennálló Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, ideiglenes jellegű, legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény; a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;
b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény; b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;
b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;
b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése. c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése. c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése.
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése.
12.
6,0 m vagy annál nagyobb építménymagasságú, vagy 60 m3 vagy annál nagyobb térfogatú épített siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez építmény építése.

6,0 m-nél kisebb építménymagasságú, vagy 60 m3 -nél kisebb térfogatú épített siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez építmény építése.


Engedélyezés

Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedélyezési eljárás

Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás

I.

II.

III.

IV.

V.

13.

a) A 100 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 6,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése. Az 50 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése.b) Műemléki-, világörökség, védett természetvédelmi, NATURA 2000 területen az 50 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény, állatkifutó és trágyatároló építmény építése.14.

Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése, ha Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel emlékfal építése, elhelyezése, ha Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése, ha
a) annak talapzatával együttmért magassága 6,0 m-nél nagyobb, vagy a) annak talapzatával együttmért magassága 3,0 m-nél nagyobb, vagy a) annak talapzatával együttmért magassága 3,0 m-nél kisebb,
b) a talapzatának magassága

6,0 m-nél nagyobb.

b) a talapzatának magassága

3,0 m-nél nagyobb.

b) a talapzatának magassága

3,0 m-nél kisebb.

15.

Építménytől különállóan a 20,0 m2-es felületnagyságot, vagy a 3,0 m-es magasságot meghaladó, tartószerkezettel is rendelkező reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése. Építményen vagy attól különállóan a 2,0 m2-es felületnagyságot meghaladó reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése. A 2,0 m2-es vagy attól kisebb felületnagyságú reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése.

Engedélyezés

Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedélyezési eljárás

Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás

I.

II.

III.

IV.

V.

16.

A rendezett terepszinttől számított 2,0 m-nél magasabb támfal építése és legalább egy ilyen méretű támfal által határolt támfalgarázs építése. A rendezett terepszinttől számított 2,0 m vagy annál alacsonyabb támfal építése. A rendezett terepszinttől számított 1,0 m vagy attól alacsonyabb támfal építése.
17.

Közforgalom elől elzárt telken belül 3,0 m fesztávnál nagyobb áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése. Közforgalom elől elzárt telken belüli, tehergépjármű- forgalommal terhelt út építése. Közforgalom elől elzárt telken belüli, tehergépjármű-forgalommal nem terhelt út és 3,0 m fesztávú vagy annál kisebb áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése.
18.


Az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy nyitható-csukható szerkezetű, kinyitott állapotban a homlokzati síktól 4,0 m vagy annál nagyobb kiállású vagy 30,0 m2 vagy annál nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése. Az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy nyitható-csukható szerkezetű, kinyitott állapotban a homlokzati síktól 4,0 m-nél kisebb kiállású vagy 30,0 m2-nél kisebb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése.
19.

Az épület szerkezetével egybe- vagy összeépített, fix, a homlokzati síktól 4,0 m-nél nagyobb kiállású vagy 50,0 m2-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető építése. Az épület szerkezetével egybe- vagy összeépített, fix, a homlokzati síktól 4,0 m, vagy annál nem nagyobb kiállású vagy 25,0 m2-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető építése. Az épület szerkezetével egybe-vagy összeépített, fix, a homlokzati síktól 2,0 m-nél nem nagyobb kiállású vagy 25,0 m2-nél nem nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető építése.


Engedélyezés

Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedélyezési eljárás

Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás

I.

II.

III.

IV.

V.

20.

a) 100 m2 bruttó alapterületet meghaladó és 6,0 m-es építménymagasságnál nagyobb méretű,

aa) az év során legfeljebb 180 napra felállított idényjellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése beépítésre szánt területen

ab) az év során 180 napot meghaladóan felállított állandó jellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése beépítésre nem szánt területen

Az év során 180 napot meghaladóan felállított állandó jellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése Az év során legfeljebb 180 napra felállított idényjellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése
a) beépítésre nem szánt területen méretkorlátozás nélkül,
a) beépítésre nem szánt területen 100 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 6 m vagy annál kisebb építménymagassággal,
b) beépítésre szánt területen
100,0 m2 vagy annál kisebb
alapterülettel és 6,0 m vagy
b) beépítésre szánt területen 50,0 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 6,0 m vagy annál kisebb építménymagassággal. annál kisebb
építménymagassággal.
b) Beépítésre szánt területen 50,0 m2 bruttó alapterületet meghaladó és 6,0 m vagy annál nagyobb építménymagasságú, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése.


21.

100,0 m3 -nél nagyobb térfogatú vagy 2,0 m-nél mélyebb magánhasználatú épített kerti víz-, fürdőmedence, épített kerti tó építése. 50,0 m3 -nél nagyobb térfogatú vagy 1,0 m-nél mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, épített kerti tó építése. 50,0 m3-nél nem nagyobb

térfogatú vagy 1,0 m-nél nem

mélyebb magánhasználatú

kerti víz-, fürdőmedence,

épített kerti tó építése.


Engedélyezés

Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedélyezési eljárás

Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás

I.

II.

III.

IV.

V.

22.

Fóliasátor építése
Fóliasátor építése
a) beépítésre nem szánt területen - a mezőgazdasági terület kivételével - állandó (nem idényjellegű, több mint 180 napra felállított) méretkorlát nélkül; a) beépítésre nem szánt területen belül mezőgazdasági területen idő- és méretkorlát nélkül, egyéb övezetben idényjelleggel (legfeljebb 180 napra felállított), méretkorlát nélkül;
b) beépítésre szánt területen ba) idényjelleggel (legfeljebb 180 napra felállított) bruttó 500,0 m2-nél nagyobb alapterülettel és 7,0 m-nél nagyobb építménymagassággal,

bb) állandó jelleggel (nem idényjellegű, 180 napnál hosszabb időre felállított), 3,0 m-nél nagyobb építménymagassággal.

b) beépítésre szánt területen ba) idényjelleggel (legfeljebb 180 napra felállított) és bruttó 500,0 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 7,0 m vagy annál kisebb építménymagassággal,
bb) állandó jelleggel (nem idényjellegű, 180 napnál hosszabb időre felállított) 3,0 m vagy annál kisebb építménymagassággal és bruttó 500,0 m2 vagy annál kisebb alapterülettel.
23.


Közterületen közhasználatú park, játszótér, sportpálya építőipari megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve műszaki specifikációval nem rendelkező műtárgyainak építése. a) Nem közterületen (nem közhasználatú) park, játszótér, sportpálya műtárgyainak építése, továbbá park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges egyébépítési tevékenység végzése.
b) Közterületen (közhasználatú) park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve műszaki specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, továbbá park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges egyéb építési tevékenység végzése.
24. Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 500,0 m2 vagy annál nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése. AzOTÉK4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 500,0 m2-nél kisebb, de 30,0 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése. Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 30,0 m2-es vagy annál kisebb, de 10,0 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése.
Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 10,0 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése.


Engedélyezés

Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedélyezési eljárás

Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás

I.

II.

III.

IV.

V.

25.Napenergia-kollektor, napelem, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, szelektív hulladékgyűjtő, szőnyeg poroló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.
26.Növénytámasz elhelyezése.
27.Magasles, vadetető, erdei építmény építése.
28.E rendelet hatálya alá tartozó közműbecsatlakozási- és közműpótló műtárgy építése.
29.Háztartási szilárd hulladékgyűjtő, -tartály, -tároló építése.


Engedélyezés

Bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett)

Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedélyezési eljárás

Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás

I.

II.

III.

IV.

V.

30.Kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, kerti napkollektor stb.), kerti épített tűzrakóhely, kerti lugas, pihenés célját szolgáló kerti építmény (pl. lábon álló kerti tető, pavilon), kerti szabadlépcső, kerti tereplépcső és lejtő építése.
31.Háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem építése.
32.Zászlótartó oszlop (zászlórúd) és zászlótartó építése.
33.Geodéziai építmény építése.
34.Építmény építéséhez szükséges, annak használatbavételekor elbontandó állványzat, felvonulási épület építése mérethatár nélkül.
35.
Műemlékben huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatása. Műemléki területen meglévő építményben huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatása. Lakás rendeltetésének változása, egyéb rendeltetésű építmény rendeltetésének lakás rendeltetéssé módosításának bejelentése. Építményben önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

VI. Bontási engedély VII. Bontási bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett) VIII. Bontási engedély és bontási bejelentés nélkül végezhető bontási tevékenységek (a VI-VII. oszlopban előírtok figyelembevételével)
1. a) Az 500,0 m3-nél nagyobb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 6,0 m-nél magasabb építménymagasságú építmény bontása, b) Műemlék telkén álló építmény, építményrész bontása, c) Műemléki területen 100,0 m3-nél nagyobb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 2,0 m-nél nagyobb építménymagasságú építmény bontása. a) Az 500,0 m3-es és annál kisebb térfogatú vagy a rendezett terepcsatlakozástól mérten 6,0 m-es és annál kisebb építménymagasságú építmény bontása, ideértve a lakóépületet is. b) Műemléki területen 100,0 m3-es vagy annál kisebb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 2,0 m-es vagy annál kisebb építménymagasságú építmény bontása. Lakóépület kivételével a 300,0 m3-es és az annál kisebb térfogatú vagy a rendezett terepcsatlakozástól mérten 4,0 m-es és annál kisebb építménymagasságú egyszintes építmény bontása.

2. Zártsorú vagy ikres beépítési mód esetében egy vagy több épület bontása mérethatár nélkül.

3.
Elektronikus hírközlési építmény bontása, ha a) az antenna bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-t meghaladja, b) a műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet antennával együtt mért bármely irányú teljes mérete a 6,0 m-t meghaladja. Elektronikus hírközlési építmény bontása, ha a) az antenna bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-t nem haladja meg, b) a műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet antennával együtt mért bármely irányú teljes mérete a 6,0 m-t nem haladja meg.

4.
Mérettől függetlenül
a) polgári védelmi építmény (óvóhely), illetőleg
b) közterületről nyíló vagy az alatt lévő minden
pince bontása.
5.
a) A rendezett terepszinttől számított 2,0 m-nél magasabb támfal lebontása. A rendezett terepszinttől számított 2,0 m-es vagy annál alacsonyabb támfal lebontása.
b) 2,0 m-nél mélyebb pince bontása.
6.
Mérettől és rendeltetéstől függetlenül minden olyan építmény bontása, amely azbesztet tartalmaz.
7. Egy teljes építményszint bontása többszintes építmény esetén.

8.
Égéstermék-elvezető bontása az 1. sor VI., VII. és VIII. oszlopában és a 7. sor VI. oszlopában foglaltak figyelembevételével.

Használatbavételi engedélyezés, bejelentés

IX. Használatbavételi engedély

X. Használatbavételi bejelentés
(a bejelentéssel egyidejű használatbavétel mellett)

1. Az 1. és II. oszlop szerinti építési tevékenységek esetében. A III. és IV. oszlop szerinti építési tevékenységek esetében

És hogy egy kis humorral is fűszerezzük ezt a sok-sok információt, a következőkben bemutatjuk mi is történik az építés során:

Erre gondolt a megrendelő

A tervező így értette,

... majd ezt rajzolta le:

A kivitelező ezt építette,

... majd így módosította a sikeres átadáshoz

A megrendelő gyerekeinek erre lett volna szükségük!

 

Jó munkát mindenkinek!

Eseménynaptár

december 2016
H K SZ CS P SZ V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Belépés